Yritys

Meille on tärkeää tavoitteellinen koko yrityksen asiantuntemusta hyödyntävä ja säännöllisesti tuloksia mittaava toiminta niin laadullisesti kuin taloudellisesti. (suunnittelu, yhteistyö, arviointi).

Laatupolitiikan lähtökohtana käytämme neljän T:n periaatetta.

1. Tavoitteellisuus
2. Tarkoituksenmukaisuus
3. Tuloksellisuus
4. Tyytyväisyys

Käytämme yleisesti hyväksyttyjä, ajanmukaisia hoitomenetelmiä ja -laitteita. Koulutamme itseämme jatkuvasti. (ulkoinen, sisäinen ja itsenäinen koulutus)

Noudatamme hyvän palvelun periaatteita, joita edellytämme jokaiselta yrityksessä työssä olevalta.

Meille on jokainen asiakas ainutlaatuinen ja tärkeä. Etsimme yhdessä asiakkaan kanssa hänelle mahdollisimman parhaat ratkaisut tavoitteen saavuttamiseksi.

Toimimme niin, että asiakas saa mahdollisimman nopeasti tarvitsemansa palvelun ja asetettu tavoite saavutetaan mahdollisimman pian.

Asiakas saa meiltä opastusta ja apua ongelmiinsa fysioterapiasarjan aikana ja myös jatkoa ajatellen( jatkohoidon suunnittelu, työ- ja kotiergonomiset ohjeet, harjoitukset itsenäistä kunnon kohennusta varten ja seuranta.)