Tahaton virtsankarkailu on hoidettavissa

Lantionpohjan toimintahäiriöitä esiintyy eri ikäisillä, niin naisilla kuin miehilläkin. Se voi olla rakenteellinen tai toiminnallinen. Useimmiten toimintahäiriön syynä on lantionpohjan lihasten heikkous tai kireys. Toimintahäiriö voi aiheuttaa erityyppisiä ja eriasteisia ongelmia. Ongelmat voidaan luokitella ikäryhmittäin:

1. Lasten ja nuorten ongelmat.
2. Urheilun aiheuttamat riskitekijät (naiset ja miehet).
3. Raskauden ja synnytysten aiheuttamat ongelmat.
4. Ikääntymisen aiheuttamat ongelmat.
5. Neurologisten potilaiden erityisvaikeudet.

Lasten ja nuorten ongelmana on yleensä yökastelu, virtsan karkailu päivällä ja/tai ylijännityksestä aiheutuen ummetus. Urheilevilla naisilla, erityisesti hyppylajeja harrastavilla, voi kovasta treenistä johtuen olla ongelmana virtsankarkailua tai lantionpohjan laskeumaa tai joskus lantionpohjan lihakset ovat ylijännittyneet. Urheilevilla miehillä ongelmana on yleisimmin ylijännitystila ja sen seurauksena alentunut verenkierto ja kipu.
Myös ummetusta voi esiintyä.

Naisilla raskaus ja synnytys venyttää ja kuormittaa lantionpohjan lihaksia ja joskus lihaskunnon palautuminen ei tapahdukaan toivotulla tavalla. Ikääntyneillä naisilla hormonaaliset syyt heikentävät lantionpohjaa. Keskimäärin 20 %:lla 35-55-vuotiaista naisista heikentynyt lihaskunto oireilee tahattomana virtsankarkailuna. Tällöin puhutaan virtsainkontinenssista.

Lantionpohjaa rasittavat myös ylipaino ja yksipuolinen fyysinen rasitus. Neurologisissa sairauksissa lantion lihasten hallinta vaikeuttaa ja aiheuttaa usein inkontinenssia. Pidätyskyky voi heikentyä ja virtsa karkailla odottamattomissa tilanteissa kiusallisesti. Vaiva esiintyy yleensä ponnistusten aikana esim. nostotilanteissa, nauraessa tai yskiessä. Tämä on nimeltään ponnistusinkontinenssi (n. 65 % tapauksista). Tällöin lantionpohjan lihaskunnolla on suuri merkitys. Pakkoinkontinenssista on kyse, silloin kun WC-käyntien väli on tihentynyt eli ei kykene pidättämään virtsantuloa riittävän kauan. Kysymys on yliaktiivisesta virtsarakosta, joka aiheuttaa pakkosupistuksia.

Sekamuotoisesta virtsainkontinenssista puhutaan silloin kun nämä kaksi edellämainittua yhdistyvät. Refleksi-inkontinenssi ilmenee öisin tahattomana virtsankarkailuna.
Inkontinenssihoidossa on tärkeää löytää oikeat lihakset ja vahvistaa niitä oikein. On tärkeä oppia tunnistamaan lihakset ja milloin ne ovat rentoutuneet ja milloin kireät.

Terapia

Lantionpohjan lihaskunnon selvittämiseksi on suurena apuna tätä varten kehitetyt EMG- mittauslaitteet, joilla pystytään analysoimaan lantionpohjan tila ja toiminta. Tunnistetaan lihaksen jännittyneisyysaste sekä voidaan aktivoida ja rentouttaa lantionpohjan lihaksia. Tiivis oikeaoppinen lantionpohjan lihasten yksilöllinen aktiivinen harjoittelu on heti ohjelmassa mukana. Alkumittauksen jälkeen aktivoidaan/ rentoutetaan lantionpohjan lihakset sähköstimulaatioita apuna käyttäen yksilöllisesti suunnitellulla ohjelmalla.

Sähköstimulaatio toteutetaan toiminnallisesti eri tilanteissa, esim. seisten, istuen, kävellen, portaita noustessa ja nostotilanteissa. Sitten opetellaan oikeat liikeharjoitukset, joita kuntoutettava treenaa päivittäin kotona. Tietyin väliajoin uusitaan mittaukset edistymisen selvittämiseksi. Tämä ns. biopalaute tukee ja motivoi harjoituksia.

Sähköstimulaation tavoitteet lantionpohjan toimintahäiriöissä ovat kivun lievittyminen, ylijännitystilan helpottuminen, verenkierron vilkastuminen, aineenvaihdunnan parantuminen, sensoriikan parantuminen, lihasten tunnistamisen tehostuminen, lihasten vahvistuminen ja ennen kaikkea lantionpohjan lihasten kokonaistoiminnan parantuminen.

Lievissä virtsainkontinenssiongelmissa noin 80 % paranee lantion lihasten oikealla harjoittelulla. Syvien vartalon lihasten ja lantionpohjan lihasten oikealla harjoittelulla voidaan ehkäistä monet selkäongelmat, joita varsinkin raskauden ja synnytysten jälkeen erilaiset nostot ja rasitukset voivat aiheuttaa.

Kun lantionpohjan lihakset vahvistuvat:

  • Virtsanpidätyskyky paranee
  • Auttaa parantamaan kohdun ja virtsarakon laskeumia
  • Suolen toiminta paranee
  • Suotuisa vaikutus sukupuolielämään
  • Suotuisa vaikutus selän kunnon ylläpitämiseen