Mekaanisen diagnostiikan ja terapian menetelmä (MDT)

Mekaaninen diagnosointi- ja terapiamenetelmä (MDT) tunnetaan McKenzie-menetelmänä kehittäjänsä uusiseelantilaisen fysioterapeutti Robin A.McKenzien mukaisesti. Menetelmä on yleisin fysioterapeuttien käyttämä selän kuntoutusmenetelmä monissa osissa USA:ta ja yleinen esim. Englannissa. Suomessakin menetelmän käyttö on viime vuosien aikana lisääntynyt.

Selkärangan kipua sanotaan mekaaniseksi silloin, kun kipu vaihtelee eri aikoina ja erilaisilla fyysisillä kuormituksilla. Mekaanisessa diagnosoinnissa potilas tutkitaan huolellisesti ja hänen vaivansa luokitellaan oireiden ja kudosten paranemisasteen mukaan.

Tutkimus ja terapia

Terapiassa käytetään itsehoitoa, mobilisaatiota ja joskus manipulaatiota.
MDT-menetelmä on kontrolloitu itsehoitomenetelmä, jonka perustana on yksilöllisesti laadittu mekaaninen diagnoosi. Oikeaan luokitteluun päästään tarkan haastattelun ja tutkimuksen jälkeen. Mckenzie jaottelee mekaaniset häiriöt:

1. Rakennehäiriöihin, joita on selkäongelmista suurin osa
2. Toimintahäiriöihin ja
3. Asentoperäisiin häiriöihin.

Samassa ongelmassa voi olla useampaa eri häiriötä. Tutkimuksessa etsitään samalla oikea hoitosuunta, joka määrää hoidon etenemisen häiriön korjaamisessa. Terapian tavoitteena ei ole pelkästään poistaa oireita, vaan opettaa henkilö hoitamaan selkäänsä itsenäisesti ja ohjata hänet ehkäisemään vaivan uusiutuminen ja/tai paheneminen.
Terapiassa edetään järjestelmällisesti vähitellen kudosten kuormitusta lisäten potilaan tekemillä liikkeillä ja pitkäkestoisilla asennoilla. Tarvittaessa terapeutin mobilisaatio- ja manipulaatiotekniikat tulevat mukaan. Tämä menetelmä eroaa muista manuaalisista menetelmistä siinä, että mobilisaatioon ja manipulaatioon mennään vasta sitten, kun potilaan itsenäisesti suorittamat harjoitteet on täysin hyödynnetty oireiden poistamiseksi. Näin voidaan ennaltaehkäistä voimakkaiden manuaalisten tekniikoiden mahdollisesti aiheuttamat kudosvauriot.

Sentralisaatio-ilmiö

MDT-menetelmä on eräs maailman tutkituimpia fysioterapian menetelmiä ja tulokset ovat rohkaisevia. Välilevyperäiset oireet määritellään ns.sentralisaatio-ilmiön avulla. Pyritään siihen, että esim. selästä johtuva alaraajasäteilykipu saadaan liikkeillä ja asennoilla siirtymään alaraajasta selkärankaan päin, josta se sitten poistuu harjoituksia jatkettaessa.

On tärkeää, että harjoitukset opitaan tekemään oikein. Asiaan perehtynyt fysioterapeutti opettaa periaatteet ja ohjaa yksilöllisesti oikeat liikkeet. Saavutettu tulos ylläpidetään itsenäisesti tehdyillä kotiharjoituksilla.

Tällä samalla menetelmällä hoidetaan alaselän ongelmien lisäksi niska-hartiaseudun ongelmia, rintarangan alueen ongelmia ja soveltaen myös raajojen nivelten toimintahäiriöitä.
Selkärangan fysioterapiaan voit tulla lääkärin lähetteellä tai ilman.